1.3. Brannslukking og brannvern

Brannslukking og brannvern

Brann ombord i en båt betyr vanligvis katastrofe. Derfor er det ekstra viktig å sjekke at brannslukningsutstyr er iorden. Les også om gass/propanfarer nederst under videoen!

På brannslukningsapparatet er det ikke mye som bør sjekkes men utløpsdato skal være innenfor, trykkmåler skal vise grønt samt at man bør vende beholderen opp og ned for å unngå at pulveret inni forstener seg.

Brannteppe skal ligge i nærheten av kokeapparatet men IKKE slik at du må inn i brannen for å hente brannteppet!. Legg det gjerne slik at du lett får tak i det. Dvs ikke nederst i et skap etc.. Teppe brettes ut og legges over flammene.

Ved motorbrann er det viktig å IKKE ÅPNE MOTORROMMET. Ellers vil enda mer oksygen slippe til og flammene vil blusse opp. I alle nyere båter med innenbords motor er det et hull hvor du kan føre inn dysen fra brannslukningsapparatet. Tøm apparatet inn der. Hjelper det ikke så hent et apparat til og fortsett.

Alle lugarer bør ha et slikt apparat og det skal finnes et ute i nærheten av styreposisjonen.

GASSLEKKASJE

Når det gjelder gasslekkasje som for eksempel propan vil jo denne gassen synke ned siden den er tyngre enn luft. Derfor skal varsleren for gass plasseres lavt. Er du uheldig og merker at det lukter propan, eller at gassalarmen har gått av er en gnist nok til at hele båten kan eksplodere. I nyere båter skal det finnes avtrekksvifter som er av en slik type at den ikke kan antenne gasser og laget nettop til dette formålet. Den skal være montert så langt oppe i båten at det ansees som over høyden gassen vil kunne nå. Selvfølgelig er det bedre om den sitter utendørs. Regelverket finner du her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1983-10-20-1580/§1#§1

PS. Husk å regelmessig sjekke denne viften.


Complete and Continue