6b.2 Reve seil

Reving av seil

Reve seil gjøres når det er for mye vind i forhold til seilføringen. Har du for mye seil vil båten være vanskelig å manøvrere. Forklar hvordan du setter et rev og fortell som skal gjøres til mannskapet.

Complete and Continue